Spoločnosť FB Group s.r.o. je výhradným dodávateľom systému ACCUR8VISION pre Slovenskú republiku.

O SPOLOČNOSTI

 

 

Vznik spoločnosti

 

Spoločnosť FB Group s.r.o. je mladou, dynamickou a rozvíjajúcou sa spoločnosťou pôsobiacou v oblasti bezpečnosti. Spoločnosť sa zaoberá obchodnou a distribučnou činnosťou bezpečnostných riešení, postavených na inovatívnej technológií (LiDAR – Light Detection and Ranging) v danom segmente „SECURITY - BEZPEČNOSTI“ na Slovenskom trhu.

 

 

Stratégia a ciele spoločnosti

 

Víziou spoločnosti FB Group s.r.o. je byť dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom bezpečnostných riešení s inovatívnou technológiou na danom bezpečnostnom trhu pre región Slovensko.

 

Pre dosahovanie vytýčených cieľov v spoločnosti, chceme predvídať budúce potreby a trendy zákazníkov, promptne reagovať na požiadavky trhu pri použití najvyspelejších nástrojov a technológií v danom segmente.

ČO JE ACCUR8VISION?

 

Accur8vision (A8V) je revolučný bezpečnostný systém spájajúci objemovú detekciu a viackanálový priestorový detektor založený na technológii LiDAR, a všetko toto je zabalené ako užívateľsky prívetivý systém v atraktívnom 3D dizajne s prvkami virtuálnej reality. A8V je vhodný pre nasadenie v akomkoľvek objekte, kde je kladený vysoký dôraz na zistenie pohybujúceho sa subjektu vo vymedzenom priestore.

Volumetrická detekcia Na rozdiel od bežnej perimetrickej detekcie poskytuje A8V volumetrickú detekciu. Operátor je schopný definovať akýkoľvek tvar 3D zóny a narušiteľ je takto detegovaný v celej chránenej oblasti. Pre každú zónu je možné definovať prioritu, dajú sa ľahko nastaviť oneskorené slučky alebo zóny predbežného upozornenia.Technológia LiDAR Pre detekciu používa A8V viackanálové detektory založené na technológii LiDAR. Detekcia má rýchlosť svetla. A8V poskytuje informácie o veľkosti a rýchlosti pohybu votrelca a monitoruje trajektóriu takéhoto pohybu. Systém automaticky riadi PTZ kamery do miesta vniknutia.Odstránenie falošného poplachu Celý systém bol navrhnutý s dôrazom na elimináciu falošných poplachov. V zónach môžu byť stromy schopné vygenerovať falošné poplachy môžu byť vysoko efektívne odstrániteľné a scénu je možné skontrolovať na dlhší čas, aby sa umožnil pohyb rastúcich tráv a kríkov. 3D systém možno prispôsobiť akémukoľvek prostrediu.3D prostredie Vytvorili sme unikátne 3D prostredie s využitím jednotného motora, ktorý je najlepšie známy z počítačových hier. Celkový systém bol vyvinutý s dôrazom na užívateľskú prívetivosť. Používa prvky virtuálnej reality a ponúka jedinečný nástroj na určenie sledovanej oblasti.

ACCUR8VISON V PRAXI

ACCUR8VISION SCHÉMA

accur8vision

SPUSTENIE ALARMU

 

 

 

Chránená zóna

 

INTRUDER vstupujúci do 3D-definovanej zóny je detekovaný s presnosťou 3 cm detektorom založeným na LiDAR. Okamžite systém generuje ALARM, informuje operátora o veľkosti pohybujúceho sa objektu a rýchlosti pohybu narušiteľa, zobrazuje trajektóriu pohybu a plne automaticky ovláda všetky PTZ kamery v dosahu až do miesta vniknutia. Alarmová udalosť vrátane záznamu kamery je uložená priamo v aplikácii A8V na následné spracovanie.

Alarmová zóna

 

UAV môže byť účinne použitá na získanie bodového oblaku. Pomocou fotogrammetrie môžete získať bodový oblak vrátane skutočných farieb. Môžete tiež použiť technológiu LiDAR na skenovanie. Odrazené lúče z pevných objektov berú body s presnými súradnicami (s presnosťou 3 cm).

ČO JE LIDAR?

 

 

 

Presná detekcia statických aj dynamických objektov založené na laserovej LiDAR technológií od lídra v odbore - spoločnosti Velodyne (USA)

 

- Accur8vision (A8V) je revolučný bezpečnostný systém, ktorý kombinuje objemovú detekciu, viackanálový priestorový detektor na báze LIDAR technológie a to všetko zabalené do príjemného systému v atraktívnom 3D prevedení s prvkami virtuálny reality

 

- A8V je objemová detekcia  – na rozdiel od bežnej obvodovej detekcie

 

- operátor môže ľubovoľne definovať 3D tvar zóny

 

- narušiteľ je identifikovaný v celom stráženom priestore

 

- každej zóne možno definovať jej prioritu, ako aj jednoducho nastavovať oneskorené slučky alebo predalarmové zóny

 

    - A8V používa na detekciu multikanálové detektory na báze LIDAR technológie. Detekcia prebieha rýchlosťou svetla

 

  - A8V poskytuje informácie o veľkosti narušiteľa a rýchlosti pohybu, zároveň zaznamenáva trajektóriu pohybu. Do miest, kde je zistené narušenie, systém automaticky napilotuje otočné kamery

 

- eliminovanie falošných poplachov - celý systém bol navrhnutý s dôrazom na elimináciu falošných poplachov. V zónach možno veľmi efektívne vyrezávať stromy, ktoré by mohli vyvolávať falošné poplachy

 

- A8V systém sa dokáže v 3D zobrazení prispôsobiť akémukoľvek prostrediu

 

- A8V nájde uplatnenie v aplikáciách od rezidenčných objektov až po náročné vojenské objekty

 

- 3D prostredie - vytvorili sme unikátne 3D prostredie, ktoré využíva “UNITY ENGINE” známy predovšetkým z prostredia počítačových hier. Celý systém bol vytvorený s dôrazom na užívateľskú prívetivosť. Využíva prvky virtuálnej reality a ponúka jedinečný nástroj pre návrh zabezpečnie záujmové oblasti. Narušiteľ, ktorý vstúpi do 3D definované zóny je detekovaný s presnosťou 3cm detektorom na báze LIDAR technológie. Systém okamžite vyhlási poplach, informuje operátora o veľkosti pohybujúceho sa objektu, o rýchlosti pohybu narušiteľa, vizualizuje trajektóriu pohybu a úplne automaticky pilotuje všetky otočné kamery v dosahu do miesta narušenia. Poplachová udalosť, vrátane kamerového záznamu je ukladaná priamo aplikáciou A8V k neskoršiemu spracovaniu.

 

- A8V je tvorený niekoľkými prvkami: serverom, klientom, detektorom, softvérom, kamerou a I / O moduly. Všetky prvky systému sú IP based a komunikujú po Ethernet sieti. Server - Server je založený na stabilnom Linux systému. Komunikácia medzi serverom a ostatnými prvkami je nepretržite monitorovaný. Client - Klient A8V je navrhnutý pre pracovné stanice s operačným systémom Windows 10. K serveru A8V môže byť pripojených viac klientov. Detector - K systému je možné pripojiť detektory na báze LIDAR technológie. Využívame multikanálové detektory vhodné na prepojenie s 3D mapou. Software - Softvér využíva sken záujmové oblasti, z ktorej je vytvorená 3D mapa. V A8V je možné vytvárať trojrozmerné zóny. Guided Camera - Otočné IP kamery sú automaticky pilotované do miesta narušenia. A8V podporuje množstvo IP PTZ kamier, podporujúcich ONVIF protokol.

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Required

Odoslanie formulára ...

Server narazil na chybu

Ďakujeme, Váš formulár bol prijatý

Required

Required

Required

Required

FB Group s. r. o.Bancíkovej 1/ABratislava - mestská časť Ružinov821 03Slovenská republika Tel.: +421903696916Email: info@fbgroup.sk OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava oddiel:Sro vložka číslo: 119724/BPrevádzka Bratislava: FB Group s.r.o.Panónska cesta 34851 04 Bratislava Prevádzka Rimavská Sobota: FB Group s.r.o.Malohontská 16A979 01 Rimavská SobotaFAKTURAČNÉ ÚDAJE IČO: 50898299DIČ: 2120523889IČ DPH: SK2120523889 BANKOVÉ SPOJENIE Banka: Tatra banka a.s. BratislavaSWIFT: TATRSKBXIBAN: SK3211000000002942039901

 

© 2021 FB Group s.r.o.

 

Accur8vision je registrovaná ochranná známka.

Nič v týchto materiáloch nie je ponuka na predaj žiadneho z komponentov alebo zariadení, na ktoré sa odkazuje. Odkazy na "accur8vision"; môže znamenať systém accur8vision, SW a HW riešenie, podľa potreby.

Materiály, ktoré majú k určitému dátumu, vrátane, ale nie výlučne, tlačových správ, prezentácií, blogových príspevkov a webcastov, môžu byť nahradené následnými udalosťami alebo zverejneniami.

Accur8vision zahŕňa licenčné obchodovanie, jedinečné funkcie sú patentované.

ČO JE ACCUR8VISION?

accur8vision

ČO JE ACCUR8VISION?

accur8vision

FB Group s. r. o.Bancíkovej 1/ABratislava - mestská časť Ružinov821 03Slovenská republika Tel.: +421903696916Email: info@fbgroup.sk OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava oddiel:Sro vložka číslo: 119724/BPrevádzka Bratislava: FB Group s.r.o.Panónska cesta 34851 04 Bratislava Prevádzka Rimavská Sobota: FB Group s.r.o.Malohontská 16A979 01 Rimavská SobotaFAKTURAČNÉ ÚDAJE IČO: 50898299DIČ: 2120523889IČ DPH: SK2120523889 BANKOVÉ SPOJENIE Banka: Tatra banka a.s. BratislavaSWIFT: TATRSKBXIBAN: SK3211000000002942039901

 

© 2021 FB Group s.r.o.

 

Accur8vision je registrovaná ochranná známka.

Nič v týchto materiáloch nie je ponuka na predaj žiadneho z komponentov alebo zariadení, na ktoré sa odkazuje. Odkazy na "accur8vision"; môže znamenať systém accur8vision, SW a HW riešenie, podľa potreby.

Materiály, ktoré majú k určitému dátumu, vrátane, ale nie výlučne, tlačových správ, prezentácií, blogových príspevkov a webcastov, môžu byť nahradené následnými udalosťami alebo zverejneniami.

Accur8vision zahŕňa licenčné obchodovanie, jedinečné funkcie sú patentované.